Mobilita osob se zdravotním postižením

Život je nevyzpytatelný a mnohdy nemůžeme ovlivnit, co nám přinese. Jsme tu však pro vás, abychom zajistili mobilitu osob se zdravotním postižením. V životě se musíte prát, a my budeme rádi, když vám alespoň trochu pomůžeme a uvedeme vás opět do pohybu. Není třeba rezignovat na život, ačkoliv není bez chyby. Pokud se ocitáte v takové situaci, doporučujeme vám zažádat o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku, přesněji motorové vozidlo.

mobilita

Pro koho je příspěvek určen

O příspěvek může zažádat osoba starší tří let s těžkým omezením pohybu, která má neurologickou diagnózu typu DMO – kvadruparézy, diparézy. Na tento příspěvek jsou bez nároku žadatelé s DMO hemiparézou, a to ani děti ani dospělí. Na příspěvek mají dále nárok lidé s roztroušenou sklerózou nebo osoby po centrální mozkové příhodě, jejichž chůze je následkem onemocnění zcela znemožněna, což je zákonnou podmínkou pro udělení příspěvku na motorové vozidlo. Právo na příspěvek náleží jedincům s mentálním postižením, pokud je splněna podmínka výšky IQ, a to 35 a níže. Nárok na příspěvek mají lidé, kteří trpí hlubokou mentální retardací.

Lékařská posudková komise přiznává příspěvek i lidem po vážných úrazech, osobám, jež mají poškozenu míchu, dětem mající tyto diagnózy jejichž jménem žádají jejich zákonní zástupci (rodiče), pokud jsou následkem úrazu ochrnutí, či trpí parézou dolních končetin. Příspěvek je dále určen pro lidi po amputaci jedné či obou dolních končetin v stehenní části a osoby trpící ankylózou. Pokud nastane, že je v jedné rodině více osob se zdravotním postižením, můžete podat dvě žádosti o příspěvek na každou osobu však musí být podán zvlášť.

Kde zažádat a jaká je nejvyšší možná výše příspěvku?

Na vozidlo nepřispívá žádná z pojišťoven v ČR. Žádost je nutné podat výhradně na úřadu práce v místě trvalého bydliště. Příspěvek uznaný úřadem práce je vždy na dobu sedmi let. Maximální výše příspěvku je 200 000, přičemž výše je vždy odvozena od míry zdravotního stavu žadatele. Automaticky na maximální výši mají osoby, jejichž měsíční příjem je nižší nežli osminásobek životního minima, či nezletilé dítě splňující kritéria pro přiznání příspěvku.

Průběh žádosti

Záležitost je započata vyplněním a odevzdáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřadě Práce v místě vašeho bydliště. Doba vyřízení trvá cca 3 měsíce. ÚP vás za tu dobu písemně zkontaktuje. Je důležité, aby váš praktický lékař mel k dispozici veškerou vaši zdravotní dokumentaci od všech specialistů, u kterých jste léčeni.

Povinnosti žadatele spojené s koupí vozu

V případě, že vám byl již v minulosti přiznán finanční příspěvek, o nový smíte požádat po uplynutí lhůty 7 let od doby, kdy vám byly finanční prostředky poukázány. Další podmínkou je, že koupě nového automobilu musí proběhnout do 3 měsíců od přijetí peněz na bankovní účet. V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nepodaří termín dodržet, je nutné kontaktovat ÚP. Příspěvek můžete použít jak na zakoupení zcela nového vozu, tak vozu ojetého. Podstatné však je, aby celá přiznaná finanční částka byla použita na nákup vozidla. Pro detailnější informace ohledně příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku klikněte na tento odkaz. Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte naše prodejce.

Kontakt na prodejce vozů Opel

ERIK DZURJA

Prodejce vozů Opel
Tel: +420 724 340 994

 

E-mail: dzurja@autoemistar.cz

Nabídka vozů Opel

Kontakt na prodejce vozů Subaru

MAREK TOMÁŠ

Prodejce vozů Subaru
Tel: +420 773 222 278

 

E-mail: tomas@autoemistar.cz

Nabídka vozů Subaru

Kontakt na prodejce vozů Mitsubishi

 DAGMAR MIČULKOVÁ

Prodejkyně vozů Mitsubishi
Tel: +420 724 737 887

 

E-mail: miculkova@autoemistar.cz

Nabídka vozů Mitsubishi