Dotace na elektromobily
dotace pro elektromobily

Využijte dotace na elektromobily

Od začátku ledna roku 2020 je možné zažádat o dotace na elektromobily. Existuje však celá řada podmínek, za kterých je možné o ně zažádat. Tentokrát je pro dotace na elektromobily vymezeno 50 miliónů korun, určených pro nákup elektro vozů pro firmy. Zájemci by si tedy měli se zažádáním pospíšit. Dotace na elektromobily není možné využít na pořízení luxusních elektrických vozidel, ale ani na jeden levný elektromobil. Pokud vás toto téma oslovilo, zjistěte více o dotacích, o které je možné žádat od 6. ledna do 28. května tohoto roku.

Dotace jsou určeny pro společnosti a podnikatele dle počtu jejich zaměstnanců. Rozlišuje se, zda jde o společnosti mikro (0 – 9 zaměstnanců), malé (max. 49 zaměstnanců), střední (od 50 do 249 zaměstnanců) a velké (nad 500 zaměstnanců), jejichž sídlo je lokalizováno mimo hlavní město Prahu. Z žádostí o dotace jsou vyloučeny obce, kraje, hotelové komplexy, lázně, restaurační zařízení a projekty orientované na výzkum a vývoj a další podnikatele z nepodporovaných sektorů. Dotace se vztahují výhradně na vozy s nízkými či nulovými emisemi, resort rovněž podporuje i stanice na dobíjení těchto vozů. Dotace budou uděleny dle podmínek operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

dotace na elektromobily
Opel Grandland X hybrid4

Předchozí výzva byla určena pro vozidla s hybridním pohonem, nová výzva je určena výhradně pro elektromobily. Významnou podmínkou je, že musí jít o zcela nové vozidlo a není možné využít možnosti leasingu. Podpora pro nákup elektrovozidel je od 20–40 % způsobilých výdajů (tj. cena vozu bez DPH). Výše dotace určené pro osobní vozy je 40% pro mikropodniky 30 % pro malé firmy, pro střední 25 % pro velké 20 %. Způsobilým výdajem je cena jednoho vozu bez DPH od 834 000 do 1 250 000 Kč. Pokud by cena elektromobilu přesáhla 1 250 000 Kč bez DPH, dotační program s koupí žadateli nepomůže. Pro segment užitkové vozy není stanovena žádná cenová hranice.

výzva dotace

Povinnosti žadatele o dotace na elektromobily

 

Jeden žadatel, tedy jedno IČO může zažádat až 10krát v hodnotě 5ti miliónů Kč. Částka v sobě musí zahrnovat i případné čerpání jiných dotací z EU a to za tři účetní období. Nákup vozu musí být realizován vlastními prostředky, dotace, pokud bude schválena je vždy zaslána až zpětně. V případě, že se stanete úspěšným žadatelem, máte povinnost publikovat inovaci v tisku či internetovém zpravodajství. Rovněž váš elektromobil musí být označen nálepkou, které informuje další o tom, že byl vůz pořízen s podporou inovačního programu. Na důsledné dodržování pravidel dohlíží příslušní pracovníci EU, pokud by byly podmínky porušeny je nutné vrátit dotaci v plné výši zpět. Program byl vytvořen, aby podpořil konkurenceschopnost podniků a udržitelnost ekonomiky ČR tím, že zavádí inovativní technologie v oblasti elektromobility.

Kontakt na prodejce vozů Opel

ERIK DZURJA

Prodejce vozů Opel
Tel: +420 724 340 994

 

E-mail: dzurja@autoemistar.cz

Nabídka vozů Opel